• Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.
  • Akıl oyunları atölyesi dikkat, konsantrasyon, hafıza, geometrik algı, akıl yürütme, sorun çözme kategorilerinde gelişmeyi sağlamak için oynanan oyunları içerir.

Kazandırdığı beceriler: takım çalışması, birlikte hareket etme, el-göz-koordinasyonu ve konsantrasyon becerileri.