Öğrencilerimizin atölye ortamında çeşitli araç gereçleri tanımaları ve kullanabilmeleri sağlanır. Uygulamalı çalışmalar yoluyla küçük kasları ile el göz koordinasyonunu geliştirmek hedeflenir. Çalışmaları sonucunda ürettikleri ile yaratıcılıklarını geliştirerek kendine güven duygusu pekiştirilir. Çevre ile ilgili gözlemleri, izlenimleri, duygu ve düşünceleri resim yoluyla çalışmalara yansıtılır. Yeni ürünler ortaya çıkararak etkin olma alışkanlığı kazanılır.

Öğrencilerimiz renk çalışmaları ile renklerin farkına varır, çeşitli renk denemeleri yapar. İki boyutlu çalışmalarla ara ve ana renkleri tanır. Bunları çeşitli alanlarda uygular.

Parmak , pastel, guaj ve akrilik boya gibi resim teknikleri yaş guruplarına göre uygulanır. Soyut kavramları resimleyerek hayal dünyamızı geliştirip, öğrencilerimizde takım çalışmasını alışkanlık haline getirmek hedeflenir.

RESİM

Çocuğun küçük kas gelişimine görsel koordinasyonuna bedensel, motor ve bilişsel gelişimine yardımcı olur. Ayrıca zeka gelişiminin bir göstergesi, kişilik özelliklerinin ve iç dünyasının dışarı vuruşudur.

  • Resim, kolay bir anlatım aracı olması nedeniyle, sınırlı sözcük bilgisine sahip bir çocuk için, kendisi ile dış dünya arasında iletişimi sağlayan bir araçtır.
  • Resim çocuğun iç dünyasını keşfetmek için oldukça ideal projektif bir tekniktir.
  • Çocuğu kolay halde gözlemleme ve tanıma olanağı vermesi açısından, oyun ortamı gibi resim etkinliğinin de önemi büyüktür.
  • Resim çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler verir.

 

SERAMİK

Kil ya da seramik çalışmaları çocuklarımızın psikomotor gelişimini %100 desteklediği gibi duygusal rahatlamayı sağlar. Saldırganlığı azaltır. Çocuktaki bedensel ve fiziksel gelişimi destekler. 3 boyutlu olan bu çalışmalar zihinsel gelişimini de desteklemektedir.

Çocuk çamur parçasının karşısında problem çözme yeteneğini geliştirir ve kendine olan güvenini arttırır. Ortaya bir şeyler çıktığını gördükçe sanatsal ürünler yapmaya gayret artacaktır.

  • Psikomotor açıdan küçük kasların gelişimini destekler.
  • Maddelere ve objelere dokunduğunda, dokunsal beceriyi arttırır.
  • Hayal gücünü ve yaratıcılığı arttırır.
  • Estetik ve sanatsal açıdan gelişimlerini destekler.
  • Potansiyellerinin farkına varır ve içsel motivasyonlarını arttırır.
  • Belki de en önemlisi çocuklarımızı hayata hazırlarken özgüven duygularının gelişimini sağlamaktır.