Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren doğal yaşamdaki seslere duyarlılıkları, aslında müziğin doğal bir başlangıcıdır. Okul öncesi dönemde ise, müzik eğitiminde duyma, dinleme, dikkatini seslere yoğunlaştırabilme ve uygun tepkiyi verebilme becerilerini kazandırmak önemlidir Bunun için müzik çalışmalarımız, çocuklarımızın müzik zekalarını keşfedici, geliştirici, ritim duygusu kazandıran, müzik dinleme becerilerini geliştiren özelliklerde gerçekleştirilmektedir.

MÜZİK DERSLERİ İLE ÇOCUKLARIMIZ:

Ritimleri tekrarlayarak el, ayak koordinasyonu sağlarken müzik, matematik, sosyal zekalarına hizmet eden çalışmalar yapılır.

Çocuklar, duygularını müzik yolu ile ifade ederken, bir gruba ait olma bilinci, güven duygusu, sesini kullanma ve kontrol etme becerisi kazanırlar.

Şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmeyi, dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilmeyi öğrenirler