Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düşünce ve hayal güçlerinin geliştirildiği bir tekniktir. Dramada çocuklar; yaparak, yaşayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenirler. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında özgürce çözümler üretebilmesini sağlar.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

  • Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
  • Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
  • Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
  • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
  • Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
  • Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliştirmesidir.
  • Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.
  • Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur.
  • Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.